dijous, 10 de febrer de 2011

UN PENSAMENT

Hui ha publicat el País que el nivell dels alumnes augmentaria si s'augmentara el sou dels professors. Una idea un poc simple, no dic que no estiga mal; pel que a mi em va, però crec que el nivell dels alumnes augmentaria si:

  1. Augmentara el nivell acadèmic i de formació dels professors
  2. Cresquera el nivell de vocació
  3. S'apujaren els coneixements en pedagogia i psicologia de les diferents edats escolars
  4. Desapareguera el paternalisme i es vera l'alumne com a una persona que s'ha de formar, no compadéixer-la
  5. Que l'entrada del nou professorat no fóra tan massiva (en alguns casos de sis i nou-centes places on entren gatets i gossets) sinó més regular en el temps per evitar l'entrada de professors postpúbers que no aprecien el que tenen i se senten pagats i ben pagats o professors cremats d'antuvi
  6. Que arribar a ser funcionari fóra un procés més llarg després d'aprovar l'oposició per veure qui és qui
  7. Que desapareguen els directors i professors que creuen que l'escola i la "plaça" són seues i l'únic que fan és destruir els centres com uns paràsits que a la fi es jubilen i deixen el món en què s'havien ancorat desfasat i enfonsat
  8. Que la carrera professional no fomentara el quedar-se quiet i no fer massa soroll i gratificarà la gent amb ganes de moure's i anar provant i vivint noves experiències educatives
  9. Que l'administrsció educativa, com tantes altres coses, deixara d'estar polititzada i estiguera en mans de professionals amb ganes de treballar i no fora un abocador de cendres de gent cremada, amiguets de l'ànima i comissaris polítics
  10. Que la societat realment reconeguera els mèrits acadèmics i així s'incrementara el prestigi d'una institució que hui per hui no va enlloc (la majoria dels pares es tallaria un braç per tindre un fill futbolista, però pocs ho farien per un fill filòsof o, per què no; un fill mestre)