dimarts, 29 de juny de 2010


Si del Gran Francisco Camps depenguera ja hauria abolit totes les autonomies i tornaria a instaurar la "España una y grande" ben clar ho ha dit "nación no hay más que una, España".
I pel que fa la llengua, que copie el model català! A veure si el retoret té collons! Ara ja, sense cap dubte, estem vivint a la nova Judea i el prefecte de Madrid, el nou Ponci Pilat Campus farà el possible per aniquilar-nos com a poble i passarà a la història com l'exterminador d'un poble, una cultura i una llengua... la seua foto estarà al costat d'altres imatges de semblant tarannà exterminador que ara em vene al cap: Hitler, Estalin, Mussolini... I el poble jueu que entregarà la nostra llengua a la crucificació el som TOTS, per borrecs i burgesos acomodats, però sobretot eixos valencians que ha renegat de la seua llengua, el seu poble i s'han arrimat al més fort per dissimular el seu complexe d'inferioritat.
Ave Francisco, moritorum te salutan!